Nieuw perspectief

Behoefte aan een uitgewerkt en coherent plan met nieuwe perspectieven, dat intern en extern wordt ondersteund?Ik help graag met:
  • advies
  • contextuele verbreding en verdieping
  • strategiesessies
  • inrichting & formulering plan

Contact

Ik besteed daarbij ook aandacht aan:

  • plaatsen in context: welke opgaven of activiteiten zijn er in het eigen of andere domeinen waar het idee ook relevant voor kan zijn?;
  • geven van duiding: ervoor zorgen dat anderen ook begrijpen wat het idee inhoudt;
  • verbinden met partners en stakeholders: de direct belanghebbenden en verrassende andere partijen;
  • financiële opbouw en inrichting van de organisatie.

Werkterreinen

Diverse domeinen en initiatieven waar ideële doelen praktische uitwerking behoeven, zoals cultuur, sociaal-maatschappelijk en onderwijs.

Mijn brede basis in cultuur, taal, geschiedenis en rechten stelt me in staat om verbanden te leggen en de volledige reikwijdte van (creatieve) ideeën of (maatschappelijke) opgaven te betrekken in mijn werkzaamheden.

Ik heb zeer veel ervaring in de culturele sector, maar zet me ook graag in voor transities in het werkgebied van OC&W of het (sociaal-) maatschappelijke domein met onderwerpen als: Inclusie en diversiteit in cultuur, Energietransitie en Klimaatmitigatie.

Als vader van vier span ik me graag in voor een duurzame toekomst en zie deze ondanks vele uitdagingen met optimisme tegemoet.

Over mij

Door te luisteren, vragen te stellen en te vertalen naar een (subsidiabele) strategie,  draag ik bij aan de totstandkoming van plannen die de kwaliteit van het leven beogen te verbeteren.

In 2006 startte ik met GE SHARP (al snel geholpen door Hannes de Vries en Sipke Hoekstra), een fullservice bureau voor de podiumkunsten. Mijn ervaring als zakelijk leider, fondswerver en producent (zie: opdrachten) gebruik ik om te helpen met de ontwikkeling van inspirerende en heldere plannen, die bijdragen aan de kwaliteit van leven in de breedste zin van het woord en gedragen kunnen worden door een organisatie of systeem. Omdat ik jarenlang heb geproduceerd, kan ik strategie verbinden aan implementatie en organisaties helpen echt een start te maken.

Janus van den Eijnden maakte de fraaie foto, op de eerste pagina van deze website, van het kunstwerk ‘Innersense’ (Vinny Jones) tijdens Amsterdam Light Festival #6 – en ik mocht erbij.

Referenties

Thijs Borsten

Pianist, Componist & Producer
o.a. De Uitdaging

Guido is iemand die moeiteloos mee kan gaan in een creatief abstract denkproces van een artiest zonder te verdwalen. Hij heeft een ongelooflijke kennis van zaken en weet de meest vage ideeën nog tot iets concreets om te buigen. Ook is zijn directheid in de communicatie zeer prettig en kan hij dat overigens zonder de meest gevoelige ziel te kwetsen.

Thijs Borsten

Nanette Ris

Algemeen directeur
Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

De complexiteit van de uitdagingen van deze tijd vragen om een andere rol van kunst en cultuur. Dit betekent dat er in de planontwikkeling meer aandacht en tijd geïnvesteerd moet worden in het proces van droom tot daad, van idee tot plan. Het succes van een plan hangt in toenemende mate af van de manier waarop het binnen de organisatie gedragen wordt en in dit proces speelt Guido de rol van ‘externe’ en daarmee kritische vragensteller. Daarmee biedt hij ons team de structuur die ervoor zorgt dat de maatschappelijke context geborgd wordt in al onze kernactiviteiten en dat afzonderlijke plannen aansluiten op de meerjarige beleidsvisie. Guido is tevens medeverantwoordelijk voor het verwerven van co-financiering door fondsen.

Guido heeft ruime ervaring in organisatie en productie in de cultuursector, maar brengt eveneens ervaring en kennis van andere domeinen in de organisatie.

Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

Peter Lanting

Artistiek producent, Bureau Vanaf2
o.a. Snowman's Wish

Ik werkte met Guido o.a. aan Snowman’s Wish: een unieke internationale coproductie met de afdeling cultuur van de Chinese stad Xian en de Zhong Bei Yuan (中贝元) theatergroep. Hij slaagde er heel goed in om subsidies te krijgen van fondsen als NFPK, AFK, PBCF etc. Ondanks de complexiteit en intensiteit van het werk, ging hij door tot het einde om dit project tot een succes te maken. Dus als je een moeilijke uitdaging hebt …

Bureau Vanaf2

Contact

Vragen of gelijk aan de slag? Stuur een mail of bel me op (zie onderaan), ik ben nieuwsgierig naar de vraag!

Guido van den Ende