3D ArtViewer

3D ArtViewer ontwikkelde een nieuwe technologie voor exceptionele presentatie van kunstwerken. Een kick-off met Museum Beelden aan Zee brachten we onder de aandacht van de pers.
www.3dartviewer.com