Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

(vanaf 2017) strategie derdengelden, planontwikkeling diversiteit

Samen met het gemotiveerde team van programmeurs, marketing en directie van de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal spannen we ons in om nieuwe elementen om toe te voegen aan het eigen DNA van deze bijzondere cultuurhuizen. We voelen nog sterker dan voorheen de urgentie voor een podium als het aansprekende verzamelpunt van creatieve uitingen van en voor alle inwoners van de stad: verbonden met maatschappelijke opgaven, inspirerend door kennisdeling en activerend door toegankelijkheid. Hiertoe:

  • betrekken we de inwoners bij programmeren en co-produceren;
  • werken we met programmaclusters die passen bij Leiden en de populatie;
  • gaan we samenwerkingen aan met organisaties binnen en buiten de cultuur.

De keuze voor en formulering van dergelijke speerpunten en de praktische uitwerking ervan, vervat ik in projectaanvragen en strategische beleidsplannen.