de VIPbus / Spoor van Vernieuwing

(2019 - 2020) partner

De grote uitdagingen van de huidige tijd (bijvoorbeeld klimaatadaptatie en sociale ongelijkheid),  kunnen in de optiek van het Spoor van Vernieuwing van social designer Dennis Nolte het beste worden aangepakt door bottom-up samenwerkingen te stimuleren tussen burgers, ondernemers en overheden. Kleine initiatieven aanwakkeren, verder brengen en in schaal en bereik vergroten zorgt voor een energieke en optimistische stap voorwaarts in vaak bedrukkende urgenties.
Vanuit rijdend erfgoed (een rijdende winkel en een oude streekbus) worden reizigers bijeen gebracht om met behulp van creatieve tools en framing, zoals de Sustainable Development Goals, kleine en grote ambities aan elkaar te verbinden en te versterken. In 2019/2020 droeg een subsidie van de EU (Frame, Voice, Report) ertoe bij dat het Spoor van Vernieuwing samen met SDG Nederland op stedentrip kon gaan en die de komende jaren nog verder zal worden uitgerold.